Tuesday, September 7, 2010

అంత కమ్ముల మహత్యం

This has been waiting to come out since ages. But sad telugu editor and I don't think a lot of it is comprehensible. Give it a shot though, but if you can't do it, revert to the english version right below this.

--

తెలుగు. ఎన్ని రొజులైందొ తెలుగులొ రాసి. బ్య్ థె వయ్, ఇప్పుదు నెను రాసె దనిలొ, కొన్ని చిన్న చిన్న స్పెల్లింగ్ మిస్తకెస్ ఉందొచు ఎందుకంతె నెను వదెది త్రన్స్లతొర్ కబత్తి.
రొఫ్ల్! ఒకప్పుదు ఎంగ్లిష్ రాక తెలుగు మత్లదె వదిని, ఎక్ష్ప్రెస్స్ చెయదానికి తెలుగు పదాలు ఉసె చెసె వద్ని కాని ఇప్పుదు, ఇ దొణ్త్ క్నౌ అది చొఇచె ఆ లెక పొథెయ్ కవలని చెఉకున్న అలవతొ గాని, ఎక్కువ షాథం ఆలొచించదం కుద ఎంగ్లిష్ లొ నెయ్ అవుతొంది. అంద్ థిస్ ఫ్రిగ్గిన్ ఎదితొర్ సుచ్క్స్. హంగ్ ఒన్.

అన్య్వయ్, ఇ చణ్త్ సీం తొ ఫింద్ నొ బెత్తెర్ ఎదితొర్, బా, ఈ ఒకసరికి అద్జుస్త్ ఐపొంది, నెక్ష్త్ తిమె నించి స్పెల్లింగ్ మిస్తకెస్ లెని చ్లేన్ తెలుగు చదువుదురు గాని

నువ్వెన, నా నువ్వెన
నువ్వెనా, నాకు నువ్వెన
సుర్యుదల్లె, సూధి గుచె..

ఎందుకు దెవుద వెతురిని తీసుకెల్లిపొయవ్. జనలు చొర్రెచ్త్ ఎయ్ అంతరు, ఉంతెయ్ వలుఎ తెలియదని. ఆయన ఉన్నన్ని రొజులు, ఎప్పుదు గుర్థు చెస్కొలెదు. పొయక, యె పాత విన్న ఆయనె మదిలొ. బ్త్వ్, ఈ పొస్త్ ఎయ్ దాని గురించెయ్. వల్ల గురించి ఎవరైథెయ్ నాలొ, నెను తెలుగు వాద్నిని అని గుర్థుచెసరొ. ఈం నొత్ సయింగ్ అందుకె ఈ రెవొలుతిఒన్ అంథ. నా గురించి నాకు తెలుసు. ఎక్ష్తెర్నల్ ఫొర్చెస్ నన్ను కొంచం దూరం వరకె నన్ను పుష్ చెయ్యగలవు; ప్రొబబ్ల్య్ ఎవరినైన. కాని ఒక పొఇంత్ లొ నెనె రేలిజె అయ్య, ఎంథ వెరెవి ఎంథ పిచైన, నెను మనస్పూర్థిగ పదుకునె ముందు నాకు తెలుగు పత, తెలుగు కథ లెక తెలుగు చినెమ నె ఆ చొంప్లెతెనెస్స్ ని ఇవ్వగలిగై.

అ చౌప్లె ఒఫ్ యేర్స్ అగొ, నెను అనుకునె వదిని, థొక్కలొ తెలుగు చినెమ ఎంతి తీసెది, హొల్ల్య్వూద్ హిఘ్ గ్రదె చినెమ తీదం అని. అందుకె షెఖర్ కమ్ముల అమెరిచ లొ చదివి తెలుగు చినెమ తీస్థెయ్ నాకు సెన్సె అనిపియలె. బుత్ ఈరొజు, బల సుబ్రహ్మనీం పదుథ తీయగ చూస్తున్నప్పుదు, ఆయన మతలు వింతు, వెతురి పాత వింతు, మనసులొ ఒక తెలియని బరువు, అ సెన్సె ఒఫ్ హేవినెస్స్. రెసొనంచె? యె దెషం లొ, యె భాష లొ యె మహ కవి రయగలుగుతదంది వెతురి రాసినత్తు. ఈవె క్నౌన్ థిస్ అల్ల్ అలొంగ్. అర్థం చెస్కొదనికి తిమె పత్తింది. అసలెంతి లినె,

యెదమ చతన షివుని విల్లును ఎథిన ఆ రముదెయ్
యెత్త గలద సీథ జదను, థలి కత్తె వెలలొ

అల కొసెసి నత్తు లెదు. అంద్ ఫొర్ థత్, థంక్ యౌ కమ్ముల. ఫొర్ రెమిందింగ్ మె, అ లొత్ ఒఫ్ పెఒప్లె లికె మె, తొ గెత్ బచ్క్ తొ ఔర్ రూత్స్.
ద్య్లన్ నచక కదు, థను వెతురి లా మనసు నింపదు కబత్తి.
చొబైన్ నచక కదు, థను బలు లాగ కదుపు నింపలెదు కబత్తి.

అమ్మ కదుపు చల్లగ లొ ఉన్న మధురత్వం ఇంకెయ్ పదల్లొ ఉంతయ్య చెప్పు?
ఒన్ అ బిగ్గెర్ సిజె, కమ్ముల ఇంత్రొదుచెద్ ఉస్ తొ అరుద్ర, స్రిస్రి, అథ్రెయ, ఇందిరెచ్త్ గానె. నెనెదొ గొప్ప గొప్ప కవిథలు చదివెసను, వెయి పదగలు అవ్వగొత్తని అని చెప్పత్లెయ్. కాని ఇప్పుదు తెలుగు ని చూస్థెయ్ కల్లకి హయిగ ఉంతుంది. తెలుగు పాత వింతె దెవుదికి దెగ్గరగ అనిపిస్తుంది.
తెలుగు కథ వింతెయ్ యెదుపొస్తుంది.

ఆ ఒకతొ తరగథి తెలుగు పుస్తకం ఇంక కల్ల ముందు తిరుగుతుంది. నా 10థ్ చ్లస్స్ తెక్ష్త్బూక్ లొ కథలు గుర్థొస్తున్నై. నా అర్రొగంచె తగ్గుతొంది, ఇగ్నొరంచె ని అచ్చెప్త్ చెస్తున్న, చిన్న చిన్న విషయల్ని ఆస్వదిస్తున్న.

ఇన్నల్లు, జీవిథం అంతెయ్ ఎదొ గొప్పగ సధించెయదం అనుకున్న.
కాని ఇప్పుదె తెలుస్తొంది, పెద్ద చిన్న అని ఎవి ఉందవు. నువ్వు జీవిథంలొ ప్రథి క్షనం ఏం చెద్దం అని దెచిదె చెస్తవొ, ఎవైథెయ్ చెస్తవొ, అవి నిన్ను గొప్పొదిని చెస్తై.

--

telugu. enni rojulaindo telugulo raasi. by the way, ippudu nenu raase danilo, konni chinna chinna spelling mistakes undochu endukante nenu vadedi translator kabatti.
rofl! okappudu english raaka telugu matlade vadini, express cheyadaaniki telugu padaalu use chese vadni kaani ippudu, i don't know adi choice aa leka pothey kavalani cheukunna alavato gaani, ekkuva shaatham aalochinchadam kuda english lo ney avutondi. and this friggin editor sucks. hang on.

anyway, i can't seem to find no better editor, baa, ee okasariki adjust aipondi, next time ninchi spelling mistakes leni clean telugu chaduvuduru gaani

nuvvena, naa nuvvena
nuvvenaa, naaku nuvvena
suryudalle, soodhi guche..

enduku devuda veturini teesukellipoyav. janalu correct ey antaru, untey value teliyadani. aayana unnanni rojulu, eppudu gurthu cheskoledu. poyaka, ye paata vinna aayane madilo. btw, ee post ey daani gurinchey. valla gurinchi evaraithey naalo, nenu telugu vaadnini ani gurthuchesaro. i'm not saying anduke ee revolution antha. naa gurinchi naaku telusu. external forces nannu koncham dooram varake nannu push cheyyagalavu; probably evarinaina. kaani oka point lo nene realize ayya, entha verevi entha pichaina, nenu manaspoorthiga padukune mundu naaku telugu pata, telugu katha leka telugu cinema ne aa completeness ni ivvagaligai.

a couple of years ago, nenu anukune vadini, thokkalo telugu cinema enti teesedi, hollywood high grade cinema teedam ani. anduke shekhar kammula america lo chadivi telugu cinema teesthey naaku sense anipiyale. but eeroju, bala subrahmaniam padutha teeyaga choostunnappudu, aayana matalu vintu, veturi paata vintu, manasulo oka teliyani baruvu, a sense of heaviness. resonance? ye desham lo, ye bhaasha lo ye maha kavi rayagalugutadandi veturi raasinattu. i've known this all along. artham cheskodaniki time pattindi. asalenti line,

yedama chatana shivuni villunu ethina aa ramudey
yetta galada seetha jadanu, thali katte velalo

ala kosesi nattu ledu. and for that, thank you kammula. for reminding me, a lot of people like me, to get back to our roots.
dylan nachaka kadu, thanu veturi laa manasu nimpadu kabatti.
atif aslam nachaka kadu, thanu balu laaga kadupu nimpaledu kabatti.

amma kadupu challaga lo unna madhuratwam inkey padallo untayya cheppu?
on a bigger size, kammula introduced us to arudra, srisri, athreya, indirect gaane. nenedo goppa goppa kavithalu chadivesanu, veyi padagalu avvagottani ani cheppatley. kaani ippudu telugu ni choosthey kallaki hayiga untundi. telugu paata vinte devudiki deggaraga anipistundi.
telugu katha vintey yedupostundi.

aa okato taragathi telugu pustakam inka kalla mundu tirugutundi. naa 10th class textbook lo kathalu gurthostunnai. naa arrogance taggutondi, ignorance ni accept chestunna, chinna chinna vishayalni aaswadistunna.

innallu, jeevitham antey edo goppaga sadhincheyadam anukunna.
kaani ippude telustondi, pedda chinna ani evi undavu. nuvvu jeevithamlo prathi kshanam eam cheddam ani decide chestavo, evaithey chestavo, avi ninnu goppodini chestai.


8 comments:

Sravani said...

So true!..comments lo translator ledu kabbati,sadly can't comment in telugu,kaani dat's one meaningful post and so so true!..neekante telugu weak e kaani,being brought up in a typical telugu brahmin family,strong association wid everything related...
Amma spent almost all her growing years in her neighbour and relative's house,Gorasastri garu,who was the then editor of AndhraBhoomi and Deccan Chronicle and a writer and essayer who also wrote scripts for movies.Growing up listening to his talks,ideologies and philosophy,amma has amazing knowledge of telugu literature,poetry,though it was never her subject.And she has been imbibing it into our lives,as we grew up.Sametalu,padhyalu,kadhalu allukuntu vachindi..;)..
And someone once told me,pelli cheskunte oka telugu vaadine chesko,endukante,pelli aina oka iravai yella ki,ela undalante,iddaru kalisi,cheyyi lo cheyyi vesukoni,oka jandhyala cinema no leka anand choostu,gundamma kathalu paatalu kaani godavari paatalu vintu kalisi aaswadincha galagaali..antakanna andamainadi emuntundi?..:D

sirish aditya said...

ohon! full bhawa kavithvam tannukuntu baitikostondi gaa..
but, yea bapan upbringing and all no..thoda more effect..
entha tittukunna, remudepudaina ntr ey,
arthamayye kavitvam vemanadey..
padukuney paata balu dey..
telugu thalli ani oorkeney analedu gaa

Sravani said...

:)

SEE THINGS YOU HAVE NEVER SEEN BEFORE said...

chala manchi post raa abbai
"dylan nachaka kadu, thanu veturi laa manasu nimpadu kabatti.
atif aslam nachaka kadu, thanu balu laaga kadupu nimpaledu kabatti"
abbababab em line raa abbai....nekanni naa polikale.

Deekshith Vemuganti said...

@ raghav :: nee polikalaa?? naa baabe?!
and btw,too good,something's clear now,dont feel shy to talk in your mother tongue and use it to the max!

Unknown said...

chandamama katha chadivinanta haiga undi :)

sirish aditya said...

@raghav: enthaina moodella prabhavam kada raa badhuddai!

@vasishta: rofl! exaggeration, but thanks.

Angel said...

awesome ma........